• Sākums
  • Projekti
  • Baložu kūdras muzejdzelzceļa iekāpšanas vietas labiekārtošana

BDK

Baložu kūdras muzejdzelzceļa iekāpšanas vietas labiekārtošana

Projekta mērķis ir uzlabot Baložu kūdras muzejdzelzceļa pievilcību un pieejamību gan Ķekavas novada un īpaši Baložu pilsētas iedzīvotājiem, gan arī citiem kūdras dzelzceļa apmeklētājiem. Projektu finansē Ķekavas novada fonds, piešķirot līdzekļus 500 EUR apmērā konkursā "Savam novadam 2018", savukārt biedrības līdzfinansējums veido daļu degvielas izmaksu un brīvprātīgā darba ieguldījums.

Projekta uzdevumi ir labiekārtot un uzlabot iekāpšanas vietu, paplašinot dzelzceļa uzbērumu, paaugstinot grunts līmeni dzelzceļa tiešā tuvumā, tā veidojot iekāpšanas platformu. Lai uzlabotu piekļuvi no Bērzu/Dārzu ielas krustojuma līdz iekāpšanas vietai,
meža ceļā/takā projekta uzdevums būtu sakopt ceļa apkārtni un uzlabot segumu kritiskākajās vietās.

Agrāk dzelzceļš kalpoja tikai kūdras un strādnieku pārvadāšanai, no kūdras laukiem līdz fabrikai. Tā kā kūdras fabrika ir slēgta industriālā zona, caur to nav pieļaujama un ir bīstama apmeklētāju piekļuve, jo tajā intensīvi pārvietojas traktori, iekrāvēji un kravas auto. Lai kūdras bānīša apmeklētāji nonāktu līdz dzelzceļam, tiem jādodas Baložu pilsētā līdz Bērzu un Dārzu ielas krustojumam, un tālāk 175 metri pa meža ceļu un taku līdz dzelzceļa stigai - gan šis ceļš, gan taka nav labiekārtota. Vieta, kur pasažieri šobrīd uzsāk ceļojumu ar dzelzceļu, nav bijusi paredzēta pasažieru uzņemšanai, bet ir vienīgā šobrīd piemērotā vieta, tāpēc ar biedrības entuziastu spēkiem tajā 2018. gadā tika izveidots neliels vienkāršs iekāpšanas laukums viena vagona garumā, savukārt partnerībā ar Ķekavas novada pašvaldību, Igaunijas-Latvijas pārrobežu projekta ietvaros tika izgatavots un uzstādīts koka informatīvais stends.

Lai gan šobrīd pasākumi un ekskursijas notiek samērā reti, tām jau ir milzīga popularitāte, Muzeju nakts pasākumā dzelzceļu apmeklē virs tūkstoša cilvēku, tajā tiek izmantoti visi pieejamie pasažieru vagoni (2018. gadā – 4, 2019. gadā tiem pievienosies vēl viens), savukārt regulārajās ekskursijās jūnijā un jūlijā pieprasījums bija stabili divu piepildītu vagonu apmērā, savukārt ekskursijā augustā jau robežojās ar nepieciešamību iekāpt vienlaikus trīs vagonos. Iekāpšana tālākajos vagonos ir apgrūtināta un robežojas ar traumu risku, kā arī uzbērums šajā daļā ir stipri sašaurināts, apgrūtinot pasažieru plūsmas lielāka pasākuma laikā. Savukārt ikdienā, meža ceļu un taku izmanto Baložu pilsētas iedzīvotāji, kas dodas ikdienas darba gaitās cauri purvam uz Ziepniekkalnu, kā arī rekreācijas nolūkos soļo, skrien un pārvietojas ar velosipēdiem pa purva apkārtnes meža takām, tajā skaitā arī posmā tieši gar dzelzceļu.

Plašāk par realizāciju: 30.03.2019 Ceļa darbu un perona talka

Drukāt E-pasts